vendredi, 14 juillet 2017

CPTT-CPBW 27.07.2017

De volgende vergadering van het CPBW zal plaatshebben op donderdag 27 juli 2017.

AGENDA:

Op verzoek van het VSOA:

 

 1. Is er nieuws over de VO2 max-test en de talrijke ermee gepaard gaande problemen?
 2. Is er nieuws over het vervoer per ziekenwagen voor borelingen en kleine kinderen?
 3. Is er nieuws over de beveiliging van de posten en kazernes?
 4. Is er nieuws over het eindresultaat van de doorlichting door WHY?
 5. Is er nieuws over het renovatie- en/of bouwplan van de posten en kazernes?
 6. Hoever staat het met de omstandigheden waarin de brandtenues van de brandweerlieden worden opgeslagen in de kazernes, namelijk op droge, nette en goed verluchte plekken?
 7. Hoever staat het met de adviezen die aan de brandweerlieden worden gegeven om snel de vast deeltjes te verwijderen meteen na de beëindiging van een interventie?
 8. Hoever staat het met de omwisselbare beschermmutsen die te verkrijgen zijn na de beëindiging van een interventie?
 9. Hoever staat het met materieel zoals natte doekjes die aan de brandweerlieden worden uitgedeeld om zich het gelaat te wassen na de beëindiging van een interventie?
 10. Hoever staat het met het procedé om IBU te ontsmetten ter verwijdering van gevaarlijke stoffen indien een doorgedreven reiniging niet volstond?
 11. Welke soort gespecialiseerde reiniging, waarvoor de werkgever moet instaan, gebruikt de DBDMH (een ontsmettingsprocédé van de IBU om gevaarlijke stoffen te verwijderen indien een doorgedreven reiniging niet volstond)?
 12. Welk materieel wordt in elke kazerne ter beschikking gesteld voor de reiniging, opslag en vervanging van de tenues?
 13. Is er nieuws over de follow-up van de acties?
 14. Wat is er gebeurd met de werkgroepen over het arbeidsreglement, de inspanningstest, het prikken, de maaltijdcheques…?
 15. Is er nieuws over het evacuatieplan en de evacuatieoefening?
 16. Is er nieuws over de psychosociale analyse en de analyse van enkele werkposten?

La prochaine réunion du CPPT du service d’Incendie aura lieu le jeudi 27 juillet 2017 :

A la demande du S.L.F.P. :

 

 1. Quid du VO2 max et de ses nombreux problèmes ?
 2. Quid des moyens de transport en ambulance pour nouveau-nés et/ou petits enfants ?
 3. Quid de la sécurisation des postes et casernes ?
 4. Quid du résultat final de l’audit de WHY ?
 5. Quid du plan de rénovation et/ou construction des postes et casernes ?
 6. Qu’en est-il des conditions d’entreposage des tenues feu des pompiers au sein des casernes dans des endroits secs, propres et bien ventilés ?
 7. Qu’en est-il des conseils donnés aux pompiers pour retirer rapidement le plus de particules solides dès la fin de l’intervention ?
 8. Qu’en est-il des cagoules de rechange et disponibles dès la fin de l’intervention ?
 9. Qu’en est-il du matériel tel que les lingettes humides distribuées aux pompiers pour se débarbouiller dès la fin de l’intervention ?
 10. Qu’en est-il du procédé de décontamination des EPI pour éliminer les matières dangereuses lorsque le nettoyage avancé n’a pas été suffisant ?
 11. Quelle sorte de nettoyage spécialisé, qui relève de la responsabilité de l’employeur, est utilisé au SIAMU (un procédé de décontamination des EPI pour éliminer les matières dangereuses lorsque le nettoyage avancé n’a pas été suffisant) ?
 12. Quel est le matériel à disposition dans chaque caserne pour le nettoyage, l’entreposage et le remplacement des tenues ?
 13. Quid du suivi des actions ?
 14. Où sont passés les groupes de travail concernant le règlement de travail, le test à l’effort, le pointage, les chèques-repas… ?
 15. Quid du plan et de l’exercice évacuation ?
 16. Quid de l’analyse des risques psychosocial et certains postes de travail ?

03:52 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.