dimanche, 15 octobre 2017

DBDMH Stanpunt VSOA

VO2 MAX-TEST

Er bestaat geen enkel akkoord tussen de verschillende externe diensten en ook geen wettelijke normen en/of normatieve richtlijnen om een dwingend karakter aan het criterium ’38 van de VO2 MAX ‘ te geven.

 

Waarom moet de test dan dwingend en vernederend zijn voor de personeelsleden van de DBDMH?

Standpunt van het V.S.O.A.

Het V.S.O.A. eist een algemeen medisch onderzoek van het personeel (bloedafname, BMI, RX van de longen, inspanningstest...) om zijn/haar geschiktheid om het beroep van brandweerman/-vrouw uit te oefenen vast te leggen. Het V.S.O.A. weigert dat deze geschiktheid bepaald wordt enkel en alleen op basis van het resultaat van de VO2 MAX-test. Het V.S.O.A. vraagt de invoering van coherente tests met als doel een intelligente controle van de gezondheid en geen professionele repressie om kankers, TIA's, aneurysmata (scanner, MRI), burn-out, depressie te voorkomen en ook kanker-screening(tests). Voor het V.S.O.A. kan er geen sprake zijn om verplicht een minimale waarde te bereiken bij de VO2 MAX-test zonder andere criteria!!! De ministeriële omzendbrief m.b.t. de lichamelijke geschiktheid van de operationele personeelsleden bepaalt dat het verplichte jaarlijks medisch onderzoek dient plaats te vinden na het afleggen van de proeven zodat de arbeidsgeneesheer met de resultaten van deze tests kan rekening houden. Het V.S.O.A. vraagt om deze omzendbrief toe te passen!

***

KLEDIJ

Standpunt van het V.S.O.A.

De kwaliteit van de persoonlijke beschermingsmiddelen is niet onderhandelbaar. Sinds de indiensttreding dient elk personeelslid volledig uitgerust te worden met dezelfde werkkledij en dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als die van zijn collega's. Voor het V.S.O.A. zijn de kosten of het gebrek aan plaats voor het opbergen van de kledij geen aanvaardbare criteria. Als het gaat om onze fysieke integriteit en onze gezondheid te beschermen is het enige wat telt de kwaliteit en de efficiëntie van de beschermingsmiddelen.  

***

EVALUATIE 

Standpunt van het V.S.O.A.

Er is een totaal gebrek aan evaluatie in onze dienst te beginnen bij de evaluatie van onze hiërarchische overheid.

MUTATIE = PROMOTIE

Standpunt van het V.S.O.A.

Het V.S.O.A. gaat hiermee niet akkoord. DE BRANDWEERLIEDEN ZIJN GEEN MARIONETTEN!

***

TIJDREGISTRATIESYSTEEM

Waarom moeten wij de prikklok nog gebruiken als men toch enkel rekening houdt met het uur wanneer het voertuig de garage binnenrijdt?  WAAROM MOETEN ER ALTIJD BESPARINGEN GEBEUREN OP DE KAP VAN DE BRANDWEERLIEDEN?

***

EERLIJKE VERDELING VAN DE WERKLAST

Standpunt van het V.S.O.A.

Het V.S.O.A. eist een eerlijke verdeling van de werklast tussen de personeelsleden door rekening te houden met objectieve criteria. Door het feit dat een ziekenwagen gedurende 12 uur van de ene post naar de andere wordt gestuurd, wordt hier niet aan tegemoet gekomen. De post in het stadscentrum heeft eveneens een hoge werklast op gebied van de interventies.

De groepen moeten absoluut opnieuw in evenwicht gebracht worden zodat elke compagnie, onafhankelijk van de versterking van de generale staf, personeelsleden naar de inspanningstesten, fysieke testen, de medibus kan sturen of kan uitsturen om eender welke andere redenen van dienstbelang.

***

HYGIËNE EN BERGING VAN DE BESCHERMINGSMIDDELEN

Standpunt van het V.S.O.A.

Het V.S.O.A. eist het advies van de interne preventieadviseur en het advies van de medische preventieadviseur betreffende het opbergen, het reinigen en het onderhoud van onze interventiemiddelen.

***

ANDERE VORDERINGEN VAN HET V.S.O.A.

 

Het V.S.O.A. eist definitieve nominaties voor onze contractuele personeelsleden, bepaalde personeelsleden zijn reeds meer dan 20 jaar bij de DBDMH zonder statuut; het statuut moet DE regel zijn.

Het V.S.O.A. eist zonder enige vertraging te weten wat de toekomst van de dispatching is. Verhuis of geen verhuis?

 

Ten slotte eist het V.S.O.A. de terugkeer van een correct sociaal overleg met respect voor de personeelsleden en hun vertegenwoordigers.

Het V.S.O.A. wil geen steriele confrontatie, maar eist wel een correct overleg.

 

05:59 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.