jeudi, 16 novembre 2017

Rellen te Brussel en agressie ten aanzien van de brandweerlieden

Mevrouw de Staatssecretaris

Cécile Jodogne

Botanic Building

Sint-Lazaruslaan 10

 

B-1210 Brussel

 

Betreft : Rellen te Brussel en agressie ten aanzien van de brandweerlieden

 

Mevrouw de Staatssecretaris,

 

Na de gebeurtenissen met betrekking tot de aanvallen tijdens de rellen van 11 november 2017, heeft de DBDMH uiteindelijk besloten om een ​​klacht in te dienen om de agenten die het slachtoffer waren van deze agressie te ondersteunen. Het VSOA dankt u ook voor uw reactie.

Het VSOA heeft herhaaldelijk gevraagd dat de werkgever bij elke agressie tegen een van zijn agenten een klacht indient, een verzoek dat telkens onbeantwoord bleef. Om onze geschriften te bewijzen, volstaat het om ons schrijven van 12 juli 2016 opnieuw ter hand te nemen als reactie op de agressie op een personeelslid tijdens een interventie in een gebouw tegenover de kazerne. Het onderwerp werd ook besproken tijdens een basisoverlegcomité zonder dat er enige actie werd ondernomen door ons management.

Na de aankondiging van de indiening van deze klacht, heeft het VSOA gevraagd een kopie hiervan te verkrijgen. Als deze klacht daadwerkelijk is ingediend, wenst het VSOA dat dit niet de laatste is en dat bij elke agressie waarbij de directie ervan op de hoogte wordt gebracht die het onderwerp van de neerlegging van een klacht zou vormen.

Het VSOA zou willen dat het management het personeel herinnert aan de te volgen procedure in het geval van fysieke of verbale agressie tegen hen tijdens een interventie. Voor het VSOA zijn deze acties tegen leden van een hulpdienst ontoelaatbaar, veel te talrijk en worden zij te vaak doodgezwegen!

Het personeel moet ook rapporteren over de aanvallen op hen, zodat het management stappen kan ondernemen om de daders dezer feiten te vervolgen. Een paar dagen geleden werd een bemanning die in een ambulance werkte bedreigd door een persoon met een mes, op dinsdag 14 november kreeg een collega een knieblessure terwijl hij tussenbeide kwam met een ambulance, nog op dinsdag moesten collega’s tussenbeide komen tussen een patiënt onder invloed, een arts en een verpleegster.

De agressie van 11 november jegens onze collega's werd wijd verspreid door de pers dankzij de sociale netwerken. Andere dagelijkse aanvallen worden het niet, maar moeten niet worden genegeerd.

Het VSOA verzoekt om de procedure voor het melden van ongewenst en buitensporig gedrag bij elk personeelslid in herinnering te brengen.

Ten slotte informeren we u dat dit onderwerp werd besproken tijdens een vergadering op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en dat het onderwerp zal zijn van bijzondere opvolging door het VSOA

Met onze vakbondsgroeten.

 

Pour het VSOA-FGGA

 

 

Labourdette Eric                                                                                                Wibin Anne

Verantwoordelijk leider                                                                                 Bestendig mandataris

 

 

15:50 Écrit par SLFP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook

Les commentaires sont fermés.